Elektroizolačný náter na kov

Elektroizolačné, nevodivé povlaky kovov

Termoplastické povlaky sú nevodivé, majú vysokú elektrickú odolnosť až 47 kV/mm. Termoplastovými práškovými farbami dosiahnete i vyššie hrúbky povlaku tak, aby vyhovovali konkrétnym požiadavkám na elektrickú odolnosť.

Elektroizolačný náter na kov sa používa  napríklad na nosiče batérií, potrubie na  plyn.

 

Elektroizolácia potrubí do zeme - poplastovanie

Elektroizolaný náter na kov – poplastovanie potrubí termoplastom

Elektroizolačný náter na kov - Poplastovaný nosič batérie

Poplastovaný nosič batérie