Vynikajúca dlhodobá ochrana proti korózii

Ochrana proti korózii 

termoplastická povrchová úprava kovov prevyšuje tradičné povrchové úpravy. Termoplastický povlak tvorí takmer 100% bariéru voči vode a parám ale i agresívnym látkam napríklad kyselinám, soli, morskej vode.

Protikorózna ochrana kovov termoplastickými povlakmi, ako sa aplikuje?
Aplikácia sa môže realizovať troma spôsobmi:

  1. Bežnou elektrostatickou aplikačnou pištoľou v každej práškovej lakovni
  2. Fluidným máčaním – kov sa nahreje a ponorí sa do farby
  3. Plameňom – mobilné zariadenie Gladiátor – v jednom kroku sa nahrieva kov a podáva prášok

Spoločnosť ICOSA s.r.o. je dlhoročným dodávateľom termoplastických práškových farieb na ochranu proti korózii v Čechách a na Slovensku.

Kvalitná ochrana pred koróziou zvyšuje životnosť výrobku, šetrí vaše peniaze. V praxi sa osvedčili termoplastické povlaky ako vynikajúca a dlhodobá ochrana proti korózii.

Ochrana proti korózii v rôznych odvetviach priemyslu

Ochrana proti korózii v staviteľstve

Termoplastické povlaky ako ochrana proti korózii sa vyžívajú v inžinierskom, priemyselnom i vodnom staviteľstve. Napríklad klzné tŕne a kotviace tyče pre komunikácie, stĺpy verejného osvetlenia, zhrabovače k ČOV atď.. Termoplastické povlaky zabezpečujú ochranu proti korózii i v agresívnom prostredí ako sú kyslé dažde, psie exkrementy, posypová soľ, chemické látky.

Ochrana proti korózii v elektropriemysle

Ochrana proti korózii a elektroizolačné vlastnosti v jednom. To zabezpečia termoplastické povlaky.

Použitie: nosiče, konzoly, skrine batérií a autobatérií.

Ploty, brány a ich ochrana pred koróziou

Dlhodobá protikorózna ochrana kovov v exteriéri je to čo každý očakáva od kvalitného plotu, či brány. Najväčší svetoví výrobcovia oplotení používajú na ochranu proti korózii termoplastickú povrchovú úpravu. Zabezpečí ochranu pred koróziou na desiatky rokov bez nutnosti akýchkoľvek opráv.

Protikorózna ochrana kovov v bielej technike

Koše v chladničkách, mrazničkách a umývačkách riadu si vyžadujú špeciálnu ochranu pred koróziou. Sú vystavené mínusovým teplotám, vlhku, chémií. Len termoplastické povlaky odolajú tomuto náročnému prostrediu.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o praktickom použití termoplastickej práškovej farby kliknite sem.